1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
درحال بارگذاری...
نکته پنجره سمت راست را مطالعه کردم

توجه مهم: حتما قبل از شروع کالیبره ابتدا وارد برنامه تست شده و رقم خروجی لودسل را مشاهده نمایید.


1. چنانچه رقم صفر باشد، ابتدا سیم های SEN مثبت و منفی را جابجا نمایید در صورت عدم نتیجه لودسل و مسیر سیم‌بندی از لودسل تا دستگاه را چک نمایید.


2. چنانچه رقم تست 65535 باشد بیانگر اتصالی سیم‌های لودسل و یا خراب بودن لودسل می‌باشد.


صحت لودسل را در برنامه تست با گذاشتن دو بار هم وزن و افزایش رقم به یک مقدار تست نموده و سپس وارد برنامه کالیبره شوید.